spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Mushamna i Woodfjorden

Panorama av landskap og fangsthytter i Woodfjorden

Mus­ham­na: bukt og lagu­ne i Wood­fjor­den

Mus­ham­na er en liten bukt på øst­siden av Wood­fjor­den på Spits­ber­gens nord­kyst. Den er fak­tisk en lagu­ne som er avskjæ­ret av fjor­den med en lang, smal strand­voll. Inn­gan­gen til lagu­nen er trang, men djup nok for mind­re båter som fin­ner en utmer­ket ank­rings­plass inne i Mus­ham­na.

Mush­ham­na: Hovels­rud-Hyt­ta fra 1987

Litt nord for lagu­nen lig­ger en liten husklyn­ge som kan nes­ten bete­g­nes som en liten boset­ning in det­te ellers så ensom­me ark­tis­ke lands­ka­pet. Mest påfal­len­de er den store hyt­ta byggd med vel­dig solid laf­te­verk, noe som er gans­ke uvan­lig på Sval­bard hvor de fles­te fang­sthyt­te­ne ble byggd på en gans­ke enkel og mind­re solid måte. Den­ne hyt­ta ble byggd i 1987 av Kjell Reidar Hovels­rud, som beret­ter om sine ark­tis­ke even­tyr i boka Sval­bard: Et even­tyr­lig polar­liv.

Det er noen mind­re bygg ved siden av hovedhyt­ta, blant annet en liten bad­stu.

Sene­re solg­te Hovels­rud hyt­ta til Sys­sel­man­nen, som eier den nå og bru­ker den som tje­ne­stehyt­te.

Den­ne and­re hyt­ta er mind­re påfal­len­de, men mye eld­re og har sine rot langt til­ba­ke i Spits­ber­gens fang­st­manns­t­id. Det var den kjenn­te fang­st­man­nen Hil­mar Nøis som reis­te den i 1927. Nøis kal­te den for Svend­sen Bay, etter den svens­ke nabo­en sin som lå i Raud­fjor­den. Han – Nøis – had­de fle­re hyt­ter i områ­det, blant annet Kapp Hvi­le på Gråhu­ken, som ble kjent som Rit­te­rhyt­ta etter Chris­tia­ne Rit­ter sin over­vint­ring («Kvin­ne i polar­nat­ten») og Texas Bar i Lief­defjor­den.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php