spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Rekordlite is rundt Svalbard

Rekordlite is rundt Svalbard

Det er vanlig med lite is i arktis i september: sommeren har ført til melting av mye sjøis, og vinterens kulde er enda ikke kommet.

Men hvis man ser på utviklingen over en lengre periode blir det raskt klart at det finnes en tydelig trend mot mindre og mindre is. Helt siden 1979 finnes det regelmessige målinger av sjøisen i arktis, men det har aldri vært så lite is som i september i år. En måned som fulgte på en sommer med en ny temperaturrekord i Longyearbyen og lange varmeperioder mange andre steder i arktis.

Iskart Svalbard, 1. oktober 2020

Iskart med farvannet på nordsiden av Svalbard, 1. oktober:
den “kalde kysten” er fullstendig isfri.
© Norsk Meteorologisk Institutt.

I en pressemelding meddeler det norske meteorologiske instituttet at gjennomsnittstemperaturen i september i hele arktis har ligget hele 2,9 grader over normalen. Referanseverdien er perioden fra 1961 til 1990. I 2021 innføres tidsrommet fra 1991 til 2020 som ny referanseperiode, og da blir temperaturavvik tilsynelatende mindre dramatisk, men det vil skje bare i statistikken men ikke i realiteten.

Sjøisutbredelse Svalbard 1979-2020

Sjøisutbredelse rundt Svalbard fra 1979 til 2020.
Det har aldri vært så lite is som i september 2020.
Kilde Norsk Meteorologisk Institutt.

Signe Aaboe, forsker ved Norsk Meteorologisk Institutt, tviler ikke på at rekordverdiene av både temperatur og is i arktis skyldes klimaendringer.

Tilbake
Siste modifikasjon: 02.10.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php