spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Sorgfjor­den: Mag­da­len­af­jel­let

Mag­da­len­af­jel­let

Sorgfjord er et vak­kert tur­om­rå­de. Nord­de­len av Mag­da­len­af­jel­let kan enkelt nås med litt uthol­den­het og når man er stø­dig på foten.

Turen dit går først over fle­re kilo­me­ter med kyst­s­let­te dek­ket med gam­le, heve­de stren­der. Det­te områ­det kan være ganske vått, sær­lig tid­lig om som­me­ren. Så pas­se­rer man en liten elve­dal. Et flott sted for å ta en pust i bak­ken 🙂

Å kom­me seg et til et områ­de som gir en uts­ikt slik som det­te stedet er ikke for alle, men ener­gis­ke tur­gåe­re vil ikke erfa­re at den­ne turen er teknisk kre­ven­de. Det­te er den nord­li­ge delen av Mag­da­len­af­jel­let som strek­ker seg fle­re kilo­me­ter i en nord-sør­gåen­de ret­ning. And­re deler av fjel­let er vel så let å nå, men de er van­ske­li­ge­re å gå. De brat­te­re skrå­nin­ge­ne er gener­elt sett dek­ket av løse stei­ner etter frost­for­vit­ring og kan være ganske utford­ren­de å gå. Ark­tis er et ter­reng uten stier – men uts­ik­ten er ver­dt alt sli­tet! Selvføl­ge­lig tren­ger man også å ha været på sin side…

Tre vari­as­jo­ner av uts­ik­ten man får over Sorgfjord sett fra nordsi­den av Mag­da­len­af­jel­let.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php