spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Sorfjorden: Magdalenafjellet

Fjelltur på Spitsbergens nordkyst

Sorgfjord Kart

Mag­da­len­af­jel­let lig­ger på ves­t­siden avc Sorg­fjor­den.

Sorg­fjord er et vak­kert tur­om­rå­de. Nord­de­len av Mag­da­len­af­jel­let kan enkelt nås med litt uthol­den­het og når man er stø­dig på foten.

Turen dit går først over fle­re kilo­me­ter med kyst­s­let­te dek­ket med gam­le, heve­de stren­der. Det­te områ­det kan være gans­ke vått, sær­lig tid­lig om som­me­ren. Så pas­se­rer man en liten elve­dal. Et flott sted for å ta en pust i bak­ken 🙂

Å kom­me seg et til et områ­de som gir en utsikt slik som det­te stedet er ikke for alle, men ener­gis­ke tur­gåe­re vil ikke erfa­re at den­ne turen er teknisk kre­ven­de. Det­te er den nord­li­ge delen av Mag­da­len­af­jel­let som strek­ker seg fle­re kilo­me­ter i en nord-sør­gåen­de ret­ning. And­re deler av fjel­let er vel så let å nå, men de er van­skel­i­ge­re å gå. De brat­te­re skrå­nin­ge­ne er gener­elt sett dek­ket av løse stei­ner etter frost­for­vitring og kan være gans­ke utford­ren­de å gå. Ark­tis er et ter­reng uten stier – men utsik­ten er ver­dt alt sli­tet! Selv­føl­ge­lig tren­ger man også å ha været på sin side…

Tre varias­jo­ner av utsik­ten man får over Sorg­fjord sett fra nordsi­den av Mag­da­len­af­jel­let.

Bil­de­gal­le­ri – Sorg­fjor­den: Mag­da­len­af­jel­let

Bil­der fra turer fra 2010 til 2023.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php