spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Lomfjorden

Map Lomfjord

Generelt: Vakker fjord som skjærer fra Hinlopenstretet inn i det nordøstlige Spitsbergen. Fjorden oppsøkes gjerne av mindre cruiseskip på grunn av gode turmuligheter i Faksevågen. Den kan også gi ly i tilfelle sterke vinder i andre områder. Navnet hinter til hekkekoloniene med polarlomvier i området, det berømte Alkefjellet er rett rundt hjørnet i Hinlopen.

Farvannet i området er ikke fullstendig kartlagt.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Geologi: Lomfjord er interessant geologisk fordi et av Svalbards store tektoniske lineamenter går igjennom området, det såkalte Lomfjorden-Agardbukta forkastningssonen, som er ansvarlig for den totalt forskjellige geologien på hver side av fjorden: Prekambriske sedimenter med bratt fall på vestsiden inkludert i Faksevågen vises ofte i vakre farger og flott bevarte detaljer som bølgemønstre og sprekker etter tørke. På den østlige siden finner vi horisontale sedimentlag (karbonater, sandstein) fra paleozoikum med distinkte diabasintrusiver, den samme som er ansvarlig for de mektige klippene på Alkefjellet i Hinlopen ikke langt fra Lomfjorden.

Lomfjord geologi

Prekambriske sedimenter med bratt fall på vestsiden av Lomfjorden …

horisontale lag av yngre karbonatbergarter

… i sterk kontrast mot horisontale lagrekker av yngre karbonatbergarter lengre øst. Diabasintrusiver finnes halvveis opp i skråningen (sett fra Faksevågen over Lomfjorden).

Landskap: Landskapet karakteriseres av vidstrakte iskapper og isbreer, fjell dekket av platåer og farger som blir vakre bare lyset er riktig, fra de mangefargede sedimentene. Terrenget gir gode muligheter for turgåere.

Plante- og dyreliv: Tundraen er overraskende rik, særlig sammenlignet med resten av Hinlopen, og er hjem til mange reinsdyr. Polarlomvier hekker på bratte klippepartier, spesielt rett rundt hjørnet ved Alkefjellet, og isbjørner og hvalrosser kan ses i området, især når det er drivis i området.

Tundra med sopp i Lomfjorden / Reindeer with the ice cap Valhallfonna north of Lomfjord in the background

Tundra med sopper i Lomfjord / Reinsdyr ved iskappen Valhallfonna nord for Lomfjord i bakgrunnen.

Lomfjorden, Faksevågen

Historie: Ikke særlig mye har hendt i Lomfjord. De gamle hvalfarerne kan ha kjent til området. Den skjebnesvangre Schröder-Stranz ekspedisjonen (1912-13) ble nesten fanget i isen her. Området ble noen ganger besøkt og brukt av fangstmenn på 1920 og 1930-tallet, men har aldri vært blant de beste jaktmarkene. Kanskje hyttene var for langt inne I fjorden for å nå drivisen i Hinlopenstredet hvor isbjørner fantes i overflod.

Galleri Lomfjorden

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Tilbake

Siste modifikasjon: 27.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php