spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nordnorge 06.-13. november med SV Antigua, del 2

Fra Sørkjosen til Tromsø

Utsikt over Sørkjosen

Utsikt over Sørk­jo­sen.

Sørk­jo­sen ble den sis­te små­by­en som vi besøk­te i Kvæn­an­gen, men det var helt klart ikke slut­ten på den­ne turen – Ham­nes på Uløya var den nes­te hav­na hvor vi gikk langs kaia. Også et vel­dig vak­kert lite sted med vak­re turm­u­li­ghe­ter. Det ble en dei­lig kveld under en kris­tall­klar stjer­ne­him­mel – uten nord­lys, men det kun­ne vi ta med en smil, gitt at vi had­de jo aller­e­de fått opple­ve det i Kvæn­an­gen to gan­ger før.

Lyngenalpene fra Uløya

Utsikt fra Uløya mot Lyn­gen­al­pe­ne.

Så var det tid til å set­te kurs mot Trom­sø. Hel­dig­vis fikk vi bra seil­vind i Lyn­gen­fjor­den sam­men med det vak­res­te dags­ly­set man bare kan ten­ke seg.

Antigua under segl i Lyngenfjorden

Anti­gua under segl i Lyn­gen­fjor­den.

Foto­gal­le­ri 3: Fra Sørk­jo­sen til Trom­sø

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/fotogalleri:  → Fra Trom­sø til Arnøy  → Kvæn­an­gen  → Fra Sørk­jo­sen til Trom­sø

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.11.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php