spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Lofoten, Bjørnøya, Spitsbergen - SV Antigua 2018

Galleri 3: Spitsbergen

Tak­ket god vind under sei­la­sen opp fra fast­lan­det og Bjørnøya had­de vi til vår stor gle­de fort­satt god tid igjen på Spits­ber­gen. Da ble ikke bare avs­tik­ke­re inn i Horn­sund og Bellsund, men vi kom oss nord så langt som Ny-Åle­sund i Kongsfjor­den på 79 gra­der nord! Vi had­de noen fan­tas­ti­s­ke dager og fikk man­ge fin­ne inn­trykk av Spits­ber­ge­nes vak­re lands­kap og det impo­ne­ren­de dyre­li­vet. Fug­le­ne som ven­der til­ba­ke til sine hekke­p­las­ser på den­ne tiden, hval­ros­ser og reins­dyr og en meget venn­lig knølhval som hils­te med flu­ken.

Det å fin­ne en isbjørn vis­te seg å være van­ske­lig den­ne gan­gen, men også det lykke­de oss til syven­de og sist. Ganske langt bor­te, men en isbjørn!

Det had­de vært en tid­lig vår­løs­ning i år, så det ksyst­næ­re ter­ren­get var mer eller mind­re snø­fritt og der­med ble det anled­ning til noen turer i tund­ra­en her og der, men i sel­ve Isfjor­den var det fort­satt en god del bløt snø igjen. De førs­te blom­stre­ne var alle­re­de til­ba­ke med sine vak­re far­ger både nord og sør for Isfjor­den, men i Trygg­ham­na og Bar­ents­burg var tund­ra­en fort­satt snø­dekt.

I Lon­gye­ar­by­en ble det slut­ten på den­ne turen med en impo­ne­ren­de 1184 sjø­mil fra Bodø opp hit. Vi had­de fått se og opp­le­ve et vidt spek­trum av nor­dis­ke lands­kap, kul­tur og dyre­liv, fra vak­re Lofo­ten med sine flot­te fis­ke­vær i gjem­te fjor­der og opp til ark­ti­s­ke Spits­ber­gen. Og samt­idig årst­ider fra Nordnor­ges tid­lig som­mer til ark­ti­sk sen­vin­ter innen­for bare 2 uker!

Gal­le­ri 3: Spits­ber­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Lofo­ten  → Bjørnøya  → Spits­ber­gen (Sval­bard)

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php