spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018Sval­bard med SY Arc­ti­ca II, 31. juli-18. august 2018 → Gal­le­ri 2: Lief­defjor­den & Wood­fjor­den – Sval­bard 2018

Svalbard 2018 med Arctica II

Galleri 2: Liefdefjorden & Woodfjorden

Vi bruk­te 2 dager for å utfor­ske Wood­fjor­den og Lief­defjor­den i bes­kyt­te­de far­vann mens havet ute var defi­ni­tivt ikke noe sted å være, med mye vind og sjø. Men her i fjor­de­ne had­de vi det bra og vi dro ut på tur hver dag så mye som det log seg gjø­re mel­lom regn og tåke. Det ble noen flot­te fot­tu­rer i nær­he­ten av Texas Bar i Lief­defjor­den og Mus­ham­na i Wood­fjor­den.

Vi bidro en del til Clean up Sval­bard pros­jek­tet ved å sam­le en god del marin plast­søp­pel på for­skjel­li­ge stren­der og å red­de en stak­ka­rs liten ring­sel som var hav­net i et fis­ke­garn!

En annen sel, en full­vok­sen stor­kob­be, lå på stran­da i Mus­ham­na da vi dro fra stedet. Har du noen­sin­ne sett en stor­kob­be på stran­da? En vel­dig sjel­den begi­ven­het!

Kart 2 – Lief­defjor­den og Wood­fjor­den

Svalbard kart 2 - Liefdefjorden ogd Woodfjorden

Gal­le­ri 2: Lief­defjor­den og Wood­fjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den til Fair Haven  → Lief­defjor­den & Wood­fjor­den  → Nord­aus­t­land & Hin­lo­pen  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php