spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Wijdefjorden: Dirksodden

En av få bevarte pomorhytter på Svalbard

Pomo­rhyt­te på Dirksod­den

Pomo­re­ne er et folk fra Hvi­te­havs­kys­ten i Nord-Russ­land. Dis­se jeger­ne og fis­ker­ne had­de et stort antall jakts­tas­jo­ner på Sval­bard. I dag er nes­ten alle jakts­tas­jo­nene i rui­ner og lite syn­li­ge, men tre står frem­de­les og de er alle i Nord-Wij­defjord. En av dem er den­ne hyt­ta på Dirksod­den. Hyt­ta har blitt reno­vert, ellers ville den sann­syn­lig­vis ikke eksis­tert len­ger. Noen gra­ver er syn­li­ge sør for hyt­ta.

Den­ne pomo­rhyt­ta er så liten at det er van­skel­ig å fore­stil­le seg den i bruk. Den fun­ger­te sann­syn­lig­vis kun som et mid­lert­idig ly under jak­tut­flukter.

Når jeg tok det­te bil­det i juli 2013 var været så dår­lig at det var umu­lig å ta et fle­re pan­ora­ma­er uten­dørs. Vil prø­ve igjen nes­te gang … Det var van­skel­ig nok innen­dørs, der det var både mørkt og trangt.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php