spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Wijdefjorden: Dirksodden

En av få bevarte pomorhytter på Svalbard

Pomorhyt­te på Dirks­od­den

Pomo­re­ne er et folk fra Hvi­te­havs­kys­ten i Nord-Russ­land. Dis­se jeger­ne og fis­ker­ne had­de et stort ant­all jaktstas­jo­ner på Sval­bard. I dag er nes­ten alle jaktstas­jo­nene i rui­ner og lite syn­li­ge, men tre står frem­de­les og de er alle i Nord-Wij­defjord. En av dem er den­ne hyt­ta på Dirks­od­den. Hyt­ta har blitt reno­vert, ellers vil­le den sann­syn­lig­vis ikke eksis­tert len­ger. Noen gra­ver er syn­li­ge sør for hyt­ta.

Den­ne pomorhyt­ta er så liten at det er van­ske­lig å fore­stil­le seg den i bruk. Den fun­ger­te sann­syn­lig­vis kun som et mid­lerti­dig ly under jak­tut­fluk­ter.

Når jeg tok det­te bil­det i juli 2013 var været så dår­lig at det var umu­lig å ta et fle­re pan­ora­ma­er uten­dørs. Vil prø­ve igjen nes­te gang … Det var van­ske­lig nok innen­dørs, der det var både mørkt og trangt.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php