spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → * Nyhe­ter og rei­se­b­logg

* Nyhe­ter og rei­se­b­logg

Her fin­ner du for­skjel­li­ge nyhe­ter fra Ark­tis. Jeg fokus­se­rer på gene­rel­le nyhe­ter som jeg ant­ar er på en eller annen måte av offent­lig inter­es­se, vitenskap, turisme, nye ferd­sels­reg­ler osv. Trykk på måne­den du øns­ker å lese i spal­ten til venst­re.

Forf­at­te­rens rei­se­b­logg fra Ark­tis fin­ner du også her.

Her skri­ver jeg (Rolf Stan­ge) selv – fritt fram! Ved å lese litt gjen­nom teks­te­ne vil du raskt fin­ne ut at jeg er ingen nor­sk mor­språks­bru­ker. Jeg håper like­vel at du kom­mer til å få en god lese­fornøyelse og nyt­tig informas­jon ut av dis­se side­ne.

2021

September 2021

August 2021

Juli 2021

2020

September 2020

August 2020

Juli 2020

Juni 2020

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php