spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Seson­gens førs­te rei­se­dag­bok: med SV Mean­der fra Alta til Bodø

Seson­gens førs­te rei­se­dag­bok: med SV Mean­der fra Alta til Bodø

Da er vi i gang med båt­se­son­gen 2024. I 10 dager seil­te vi på fast­lan­det med SV Mean­der, fra Alta til Bodø. Hvis du føl­ger rei­se­blog­gen på den­ne siden vet du aller­e­de mye om det og du har sett man­ge bil­der. Ellers er rei­se­dag­bo­ka nå på plass. Sel­ve rei­se­dag­bo­ka er på tysk, men den kom­mer med tre sider med store bil­de­samm­li­ger fra den­ne vak­re turen. Her begyn­ner du.

SV Meander i Trollfjorden 2024

SV Mean­der i Troll­fjor­den.

Og det løn­ner seg abso­lutt! Vi var vel­dig hel­di­ge på den­ne turen, med mye sol­skinn, hva­ler, vak­re turer, fan­tas­tisk lands­kap … hva kan jeg si? Nordn­or­ge på sitt bes­te på den­ne års­ti­den!

SV Mean­der vil helt sik­kert fort­set­te å sei­le det­te far­van­net også i fremt­iden, både om våren og om høs­ten, i novem­ber, når man kan reg­ne med nord­lys og spekkhog­ge­re. Se Sai­ling Expe­di­ti­ons hjem­mesi­de for mer infor­ma­ti­on.

Den nes­te rei­se­dag­bo­ka vil kom­me i juni, etter turen med Anti­gua fra 31. mai til 08. juni.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php