spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Fra Eidem­buk­ta til Ymer­buk­ta og Lon­gye­ar­by­en

Fra Eidem­buk­ta til Ymer­buk­ta og Lon­gye­ar­by­en

Dagen begyn­te i vak­re Eidem­buk­ta på Spits­ber­gens ves­t­kyst med sine uts­trak­te kyst­s­let­ter og tun­draom­rå­der, utsikt mot bre­er, lagu­ner og more­ner, hek­ken­de gjess (her gjel­der det å hol­de avstand), reins­dyr (her gjel­der det å stå stil­le, kan hen­de de blir nysgjer­ri­ge og kom­mer gans­ke kloss inn). Vak­kert, og vel­dig anner­le­des enn det brat­te bre- og fjell­lands­ka­pet nord på Spits­ber­gen hvor vin­te­ren fort­satt har kon­troll.

Sene­re fort­sat­te vi mot Ymer­buk­ta, den sis­te delen av Sval­bards vak­ker natur på den­ne rei­sen. Det er fort­satt en god del fas­tis foran Esmark­breen i Ymer­buk­ta.

På vei­en vide­re til Lon­gye­ar­by­en gjor­de vi en sving mot Gru­mant­by­en, og de som øns­ket kun­ne avrun­de dagen med et besøk i det loka­le bryg­ge­riet, ver­dens nord­ligs­te.

Og det var slut­ten på en vel­dig vak­ker rei­se. Været had­de stort sett vært vel­dig fint, humø­ret godt, dyre­li­vet til stede … man­ge gode grei­er! Tusen takk til alle som bidro til det, først og fremst selv­føl­ge­lig beset­nin­gen på den gode seil­bå­ten Anti­gua men også til alle som var med ombord med entus­i­as­me, nysjer­ri­ghet og godt humør. God rei­se hjem, og på gjen­syn! ☺️

Gal­le­ri – Fra Eidem­buk­ta til Ymer­buk­ta og Lon­gye­ar­by­en – 07. juni 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php