spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Kongsfjor­den: Ossi­an Sars­fjel­let & Blom­strand­hal­vøya

Kongsfjor­den: Ossi­an Sars­fjel­let & Blom­strand­hal­vøya

Vi kun­ne nyte hele dagen i Kongsfjor­den, noe som skul­le vise seg som et godt valg med tan­ke på været.

Ossi­an Sars­fjel­let har en vel­dig vak­ker utsikt over store deler av Kongsfjor­den, en sjø­fu­gl­ko­lo­ni med både polar­lom­vier og krykkjer og et impon­e­ren­de plan­te­liv inklu­dert noen sjeld­ne arter som arni­ca angusti­fo­lia.

Blom­strand­hal­vøya er en velk­jent klas­si­ker i Kongsfjor­den, fra den gam­le mar­mor­gru­ven Ny Lon­don / Marb­le Island til fjell­top­pene som Brat­lie­kol­len hvor man får nyte et vir­ke­lig fan­tas­tisk pan­ora­ma­utsikt over hele Kongsfjor­den.

Bil­de­gal­le­ri – Kongsfjor­den: Ossi­an Sars­fjel­let & Blom­strand­hal­vøya – 03. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.07.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php