spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Kross­fjor­den: Fjor­ten­de Juli­buk­ta & Lil­lie­höök­breen

Kross­fjor­den: Fjor­ten­de Juli­buk­ta & Lil­lie­höök­breen

En dag i Kross­fjor­den, igjen med knall­vær. Fjor­ten­de Juli­buk­ta lå stil­le rundt oss selv om det blås­te gans­ke kraft­ig i sel­ve fjor­den. Men her i buk­ta kun­ne vi nyte et bredt spek­ter av natu­rens skjønn­he­ter fra den lil­le sjø­fu­gl­ko­lo­nien hvor det til og med fin­nes noen lun­de­fug­ler og fak­tisk minst én (det må da vel være minst to) alke, en vel­dig sjel­den art på Sval­bard. Så gikk det vide­re til en liten odde med en gans­ke utro­lig blom­ster­prakt, inklu­dert noen av de mer sjeld­ne arter som polar­lø­ve­t­ann (Tar­a­xa­cum arc­ti­cum) og Eri­ge­ron humi­lis. Og så var det breen innerst i buk­ta.

Snakk om bre­er. Lil­le­höök­fjor­den er nok en av de vak­res­te og mest impon­e­ren­de av Sval­bards man­ge isbre­er, selv om det er mye is som er gått tapt her på grunn av klima­en­drin­ge­ne.

Bil­de­gal­le­ri – Kross­fjor­den: Fjor­ten­de Juli­buk­ta & Lil­lie­höök­breen – 04. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.07.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php