spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Is i Advent­fjor­den, vår i Advent­da­len

Is i Advent­fjor­den, vår i Advent­da­len

Noen bil­der fra Lon­gye­ar­by­ens omgi­vel­ser. Snøen begyn­te å fors­vin­ne gans­ke plut­se­lig i begyn­nel­sen av mai i hvert fall i noen bynæ­re områ­der, mens det fort­satt var en del dri­vis i Advent­fjor­den. Det var man­ge i byen som gle­det seg over det litt uvan­li­ge syn­et.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Måke­ne er sil­de­måker – det tror jeg i hvert fall. Det med måker er jo litt av et viten­skap.

Nå er det man­ge gjess i snøfrie områ­der i og rundt om Lon­gye­ar­by­en og hver dag blir det fle­re. Der­med begyn­ner en vel­dig vak­ker peri­ode for alle som er gla­de i fug­ler og natur.

«Ice in Advent Bay»: 1896 og 2024

Syn­et av isen i Advent­fjor­den min­net meg om et gam­melt bil­de fra 1896 (neden­for). Det var sånt engelsk­man­nen Mar­tin Con­way så Advent­fjor­den – 10 år før Lon­gye­ar­by­en ble grunn­lagt, men hotel­let på neset som i dag er kjent som Hotell­ne­set (i nær­he­ten av fly­plas­sen) var i drift.

Con­way og sine menn ble de førs­te som krys­set Spits­ber­gen på tvers, fra Advent­fjor­den til øst­kys­ten. Sene­re skrev han boka «The first crossing of Spits­ber­gen» som man kan reg­ne som en klas­si­ker i Sval­bard­lit­te­ra­tu­ren. Anbe­falt lese­stoff, syn­es under­te­g­ne­de. Når jeg så isen i Advent­fjor­den måt­te jeg bare ten­ke på Con­way og det­te bil­de her.

Is i Adventfjorden, Conway 1896

«Ice in Advent Bay». Slikt så engelsk­man­nen Mar­tin Con­way Advent­fjor­den i 1896.
Man kun­ne nyte det sam­me vak­re inn­trykket i begyn­nel­sen av mai 2024.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php