spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → mai, 2020

Måneds-Arkiv: mai 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Arbeidsledighet fortsatt høy i Longyearbyen

Arbeidsledigheten har nådd et nivå tidligere helt ukjent i Longyearbyen under Corona-krisen og den er fortsatt høy: det er for tiden 344 personer som har registrert seg arbeidsledig (helt eller delvis), som Svalbardposten har fått vite hos NAV.

Corona-virus, Svalbard

Mye farligere enn isbjørn: Corona-viruset.
Dreper og koster jobb i hele verden (fotomontasje).

Det er bare 6 mindre enn uka før, til tross for at reiselivet har begynt å motta bookinger og satt i gang med å forberede for de første turistene som er forventet å komm fra fastlandsnorge f.o.m. 1. juni.

Arbeidsledigheten skaper store problemer for mange. Tredjelandsborgere fra land utenfor EU/EØS har ikke krav på sosial bistand fra norsk side og stønadsordningen som regjeringen likevel har innført utløper 20. juni. Tredjelandsborgere kan deretter ikke forvente hjelp fra det offentlig utover finansiell støtt ved reisen tilbake til hjemlandet.

På grunn av Svalbardtraktatens regler kan borgere fra alle medlemsland (og andre, i praksis) fritt oppholde seg og jobbe på Svalbard, men til gjengjeld finnes det ingen sozial bistand til utenlandske fastboende.

Tilskudd til hjemreise istenfor stønad; reiselivet starter opp igjen

Arbeidsledigheten har økt drastisk i Longyearbyen under Coronakrisen og mange har havnet i en vanskelig situasjon. På grunn av Svalbardtraktatens betingelser har utenlandske arbeidstakere ikke anledning å søke om offentlig støtte hvis de mister jobben. I utgangspunktet må de holde seg gående på egen maskin eller søke om hjelp i sine hjemland.

Uansett har regjeringen og Longyearbyen Lokalstyre åpnet for kontantstøtte for å hjelpe folk som eller havner i en akutt nødsituasjon. Men programmet løpet ut mot slutten av juni og regjeringen har ingen planer om forlengelse. Tvertimot heter det i en pressemelding fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland at man vil gi tredjelandsborgere et tilskudd til reisekostnadene til hjemreisen. Tredjelandsborgere er personer fra land utenfor EU/EØS.

Turister, Longyearbyen

Turister og lokale nyter været iLongyearbyen:
mange satser på at det blir sånt fra og med 01. juni.

Politikkere, bedrifter og mange enkeltpersoner i Longyearbyen håper at det blir ikke mang som ser seg nødt til å takke ja til tilbudet fra regjeringen. Fra og med 1. juni blir karanteneplikten opphevet for turister fra det norske fastlandet. Dermed har bookinger begynt å strømme inn og representanter fra reiselivsbransjen i Longyearbyen sier seg fornøyd med utviklingen ifølge Svalbardposten. De første ansatte er tilbake på arbeidsplassen, men flertallet sitter fortsatt hjemme uten jobb og noen har allerede dratt fra Svalbard. Men for mange som kommer fra land langt borte som Thailand er det ikke lett å komme seg hjem nå, bortsett fra spørsmålet om de faktisk har et hjem å vende tilbae til i landet de opprinnelig kommer fra.

Man får være spent på den videre utviklingen med Coronapandemien. Så langt er Covid-19 ikke påvist på Svalbard.

Trinnvis oppheving av karanteneplikten

Karanteneplikten på Svalbard vil bli opphevet i flere trinn for fastboende, deres nærstående familiemedlemmer og yrkesreisende inkludert forskning og til syvende og sist fritidsreisende, dvs. turister, ifølge Sysselmannen. Her er foreskriften.

Karenteneplikten for fastboende, nærstående familiemedlemmer, yrkesreisende og vitenskapsfolk ble allerede opphevet på fredag kveld.

Corona-karantene, Svalbard

Skal nå oppheves i flere trinn:
Corona-karantenen (fotomontasje).

Fritidsreisende, det vil si turister, fra Norge får lov til å reise til Svalbard uten karanteneplikt f.o.m. 1. juni.

Deretter vurderes karanteneplikten opphevet for fritidsreisende fra Norden f.o.m. 15. juni.

Resten av verden får vente lengre. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sa i en pressekonferanse at man vurderer å oppheve karanteneplikten fra “nærliggende europeiske land” f.o.m. 20. juli, men utviklingen vurderes fortløpende til en eventuell besluttning vil bli tatt.

Godkjente hygiene- og helseplaner forutsettes for alle organiserte turopplegg.

Sysselmannen legger vekt på at det er ikke snakk om en rask og full åpning, men om en forsiktig tilnærming til en ny normalitet. Man vurderer muligheten å begrense det totale antallet turister på Svalbard med tanke på kapasiteten til beredskapstjenestene.

Kystcruise over flere dager er så langt unntatt fra åpningen. Denne typen turoppleeg byr på særlige utfordringer og det vil ta “ytterligere tid på å vurdere når det kan åpnes for denne aktiviteten”, som Mæland sa.

Første telling av hvithval på Svalbard

Marinbiologer har for første gang gjort en systematisk telling av hvitval, også kjent som beluga, på Svalbard. Resultatet ble offentligjort i februar og kan leses på plattformen Researchgate.

Vitenskapsfolkene rundt biologen Christian Lydersen gjorde flytellinger langs kystlinjen av nesten hele Svalbard. I tillegg ble de store fjordene på Spitsbergens vestkyst inkludert og noen transekter ut mot åpent hav for å få mestmulig fullstendig data.

Hvithval, Svalbard

Hvithval i Dicksonfjorden. Det er veldig vanskelig å telle store flokker. Det er så klart bare et dyr i bildet, men hvor mange var det ellers innen 5 km rundt omkring?
Etthundre, tohundre, …?

Resultatet kan overraske: 22 flokker med 265 individuer totalt ble sett. Basert på det, leverer statistikken en populasjon av 549 dyr som samlet resultat. Med 95 % sannsynlighet ligger det totale antallet mellom 436 og 723.

Selvfølgelig finnes det fortsatt usikkerhet og mulighet for feil. Ingen kan utelukke at flere dyr enn antatt viste seg ikke under tellingen som ble gjort i 2018. Men selv om man korrigerer resultatet og øker antallet litt forblir populasjonen forbausende lav. Så langt hadde det bare vært grove anslag basert på mer eller mindre tilfeldige observasjoner. Migrasjonsmønsteret kan ha ført til for høye estimasjoner fordi det ser ut som om enkelte flokker gjerne sirkulerer i lengre tidsperioder i begrensete områder slik at en stedfast observatør på kysten kan tro at det er flere forskjellige flokker som trekker gjennom.

I tillegg kommer at man ikke vet om det er en forbindelse mellom hvithval på Svalbard og på Frans Josefs Land. I tilfelle det dreier seg om en felles populasjon som med isbjørn og hvalross må bildet nok tegnes på nytt. Men de få data som finnes basert på merking av hvithvaler på Svalbard tyder ikke på det.

Gjenåpning av Svalbard for turister: hittil ingen dato

Det var nok ingen som sa at det skulle bli lett å åpne Svalbard igjen for turister. Det er fortsatt behov for forhandlinger mellom bransjen og myndighetene. Bedrifter jobber med å få helseplaner tilpasset sine turer på plass, og myndigheterne på alle nivåer har uansett mye å gjøre. Det hadde vært forhåpninger i bransjen å få en åpningsdato på fredag eller mandag (11. mai), men en sånn dato foreligger ikke i skrivende stund. Noen turoperatører håper å kunne sette i gang med de første turene allerede den 1. juni.

Corona-karantene, Svalbard

Gjelder hele Svalbard og er kommet for å bli en stund:
Corona-karantenen (fotomontasje).

Det er nok spesielt tilreisende fra utlandet som må regne med karanteneplikt en god stund framover, som Dagbladet har fått vite. Ifølge dette vil alle som kommer fra andre land og reiser til Norge fortsatt bli pålagt en karanteneplikt som reduseres fra 14 til 10 dager, noe som er også forventet å gjelde på Svalbard. Dette vil gjelde basert på oppholdssted og ikke nasjonalitet, noe som betyr at denne fremgangsmåten er i tråd med Svalbardtraktaten. Dermed vil det i første omgang stort sett bli norske turister som kan reise til Svalbard.

Det vil kreves godkjente planer for å sikre helse og hygiene for å kunne gjennomføre turer.

Sånt ser situasjonen ut per dags dato. Man venter spent på utviklingen og offisielle bekreftelser.

Begrenset åpning av reiselivet?

Representanter for reiselivsbransjen, Sysselmannen og andre myndigheter har hatt flere møter i løpet av denne uken for å vurdere planer for å åpne igjen for reiselivsbransjen på Svalbard, en næring som mange er avhengig av.

Det står sentralt å utarbeide en plan som innebærer hygieneregler og andre praktiske tiltak som gjør det praktisk mulig å kjøre turer på en sikker og smittevernfaglig forsvarlig måte. For tiden holder bransjen, representert blant annet av Svalbard Reiseliv og AECO, på med å utarbeide en sånn plan.

Sysselmannen Kjerstin Askholt legger vekt på at det er ikke snakk om en rask og fullstendig åpning av turisme, men at det vil heller dreie seg om en gradvis og forsiktig åpning hvor offentlig helse står som første prioritet og hvor det tas hensyn til de begrensete kapasitetene til helse- og beredskapstjenestene på Svalbard.

Samtidig ønsker alle en dato for å kunne planlegge eventuelle aktiviteter.

Sykehus, Longyearbyen

Sykehuset i Longyearbyen: kapasiteten er ikke ubegrenset og det neste større sykehuset er langt unna.

Det er uklart hva slags aktiviteter åpningen vil gjelde i første omgang. Det er nærliggende at det kan være begrenset på aktiviteter som involverer bare et begrenset antall personer og som prioriterer nærområdet av infrastrukturen. Sysselmannen har heller ikke uttalt seg om man tenker på begrensninger med utgangspunkt i nasjonalitet, noe som kunne by på utfordringer med tanke på Svalbardtraktaten.

Så langt gjelder en 14 dagers karanteneplikt for alle tilreisende til og med 18. mai, med mulighet til forlengelse hvis myndighetene vurderer det som nødvendig.

Ingen nye UNIS-studenter i år

Som UNIS meddeler vil det ikke bli nye studenter i år på grunn av Korona-krisen. Det er så langt ikke påvist tilfeller av Covid-19 på Svalbard og dette gir vitenskapere og studenter som er allerede i Longyearbyen muligheter til å videreføre arbeidet med vitenskap og utdanning, men det forutsetter at Longyearbyen holdes korona-fri.

UNIS, Longyearbyen

Gjestforsker Maarten Loonen, Ny-Ålesund-gåsemannen fra Nederlande,
hos UNIS.

Derfor har UNIS bestemt at det vil ikke bli nye studenter i år, med få unntak for master- og doktorgradsstudenter som vil få lov til å komme under strikte regler for å gjennomføre feltarbeide.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.01.2021 klokken 09:38:27 (GMT+1)
css.php