spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ingen nye UNIS-stu­den­ter i år

Ingen nye UNIS-stu­den­ter i år

Som UNIS med­de­ler vil det ikke bli nye stu­den­ter i år på grunn av Koro­na-kri­sen. Det er så langt ikke påvist til­fel­ler av Covid-19 på Sval­bard og det­te gir vitenska­pe­re og stu­den­ter som er alle­re­de i Lon­gye­ar­by­en muli­ghe­ter til å vide­re­fø­re arbei­det med vitenskap og utdan­ning, men det forut­set­ter at Lon­gye­ar­by­en hol­des koro­na-fri.

UNIS, Longyearbyen

Gjes­t­forsker Maar­ten Loo­nen, Ny-Åle­sund-gåse­man­nen fra Neder­lan­de,
hos UNIS.

Der­for har UNIS bes­temt at det vil ikke bli nye stu­den­ter i år, med få unn­tak for mas­ter- og dok­tor­grads­stu­den­ter som vil få lov til å kom­me under strik­te reg­ler for å gjen­nom­fø­re fel­tar­bei­de.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.05.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php