spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Arbei­ds­le­di­ghet fort­satt høy i Lon­gye­ar­by­en

Arbei­ds­le­di­ghet fort­satt høy i Lon­gye­ar­by­en

Arbei­ds­le­di­ghe­ten har nådd et nivå tid­li­ge­re helt ukjent i Lon­gye­ar­by­en under Coro­na-kri­sen og den er fort­satt høy: det er for tiden 344 per­so­ner som har regis­trert seg arbei­ds­le­dig (helt eller del­vis), som Sval­bard­pos­ten har fått vite hos NAV.

Corona-virus, Svalbard

Mye far­li­ge­re enn isbjørn: Coro­na-virus­et.
Dre­per og kos­ter jobb i hele ver­den (foto­mon­tas­je).

Det er bare 6 mind­re enn uka før, til tross for at rei­se­li­vet har begy­nt å mot­ta boo­kin­ger og satt i gang med å for­be­re­de for de førs­te turis­tene som er for­ven­tet å komm fra fast­landsnor­ge f.o.m. 1. juni.

Arbei­ds­le­di­ghe­ten ska­per store pro­ble­mer for man­ge. Tred­je­lands­bor­ge­re fra land uten­for EU/EØS har ikke krav på sosi­al bistand fra nor­sk side og stø­nads­ord­nin­gen som reg­je­rin­gen like­vel har inn­ført utlø­per 20. juni. Tred­je­lands­bor­ge­re kan deret­ter ikke for­ven­te hjelp fra det offent­lig uto­ver fin­an­si­ell støtt ved rei­sen til­ba­ke til hjem­lan­det.

På grunn av Sval­bard­trak­ta­tens reg­ler kan bor­ge­re fra alle med­lem­s­land (og and­re, i praks­is) fritt opp­hol­de seg og job­be på Sval­bard, men til gjeng­jeld fin­nes det ingen sozi­al bistand til uten­lands­ke fast­bo­en­de.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.05.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php