spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → 17. mai i Lon­gye­ar­by­en

17. mai i Lon­gye­ar­by­en

Nas­jo­nal­da­gen ble også i år fei­ret med et mang­fold av arran­ge­men­ter i Lon­gye­ar­by­en. Her er noen bil­der av fest­da­gen som var fult med min­nes­tund, salutt, bekrans­ning, flagg­hei­sing, fest­gudstje­nes­te, taler, toget og man­ge arran­ge­men­ter for store og små. Fest­fo­re­stil­lin­gen i Lon­gye­ar­by­en kul­tur­hu­set med musikk, dans og fest­ta­len var ein ver­dig avs­lut­ning på en flott men kan­skje litt kaldt dag.

Besøk fra Barents­burg, taler over­satt på rus­sisk

Den­ne gan­gen ble det besøk igjen fra nabo­e­ne i rus­sis­ke Barents­burg. Det var bar­na som kom og bidro til gudstje­nes­ten med sang. Det var ingen voks­ne med bort­sett fra noen led­sa­ge­re, man had­de sett bort fra å invi­te­re offi­si­el­le repre­sen­tan­ter. Lik­e­vel ble tale­ne over­satt på rus­sisk. Lokals­ty­re­le­der Ter­je Aune­vik fant pas­sen­de ord for å frem­he­ve betyd­nin­gen av en gle­des­dag som set­ter fokus på bar­netog og arran­ge­men­ter bereg­net for fami­lier med kul­tur mm, i mot­set­ning til mili­tær­pa­ra­der og sei­ers­da­ger som i vis­se nabol­and. Uten å nev­ne Russ­land eller den rus­sis­ke angreps­kri­gen i Ukrai­na uttal­te Aune­vik seg umis­fors­tåe­lig om betyd­nin­gen av demo­kra­ti, fri­het og fred.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det var nok ikke helt fritt for at den ene aller and­re var inne på stil­le og kan­skje litt tris­te tan­ker om til­ba­kes­la­get som Lon­gye­ar­by­ens lokal­de­mo­kra­ti fikk for ikke len­ge siden når de uten­lands­ke fast­bo­en­de fikk val­gret­ten fra­t­att.

Sami­s­ke sym­bo­ler

Det sis­te bil­det viser sami­sk kof­te og flagg. Også i Lon­gye­ar­by­en fin­nes det inn­byg­ge­re med sami­sk bak­grunn.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php