spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Isfjor­den: Ymer­buk­ta & Coles­buk­ta

Isfjor­den: Ymer­buk­ta & Coles­buk­ta

Tiden fly­er, det er aller­e­de den sis­te dagen av en vel­dig lang tur rundt hele Spits­ber­gen. Vi er til­ba­ke i Isfjor­den. Det blås­te gans­ke kraft­ig i Ymer­buk­ta, men vi fant ly vest for fjel­le­ne og kun­ne dra på tur uten van­skel­i­ghe­ter. Ymer­buk­ta er ikke så langt bor­te fra sivi­li­sas­jo­nen som man­ge av stede­ne vi had­de vært til i løpet av den­ne rei­sen, her er det en del båt­tra­fikk og mobi­len fun­ge­rer igjen som van­lig. Men lik­e­vel er det vak­ker og stors­lått natur her, fra 300 mil­lio­ner år gam­le fos­si­ler til Esmark­be­en.

Den sis­te ilands­tign­in­gen tok sted i Coles­buk­ta, for et inn­trykk av den rus­sis­ke his­to­ri­en på Sval­bard i det 20. århund­re. Fulgt av en vak­ker liten tur inno­ver Coles­da­len.

En vel­dig vak­ker sis­te (full) dag. Den hele turen gikk på en vel­dig hel­dig måte for seg … vær, dyre­liv … alt var på sin plass. Stem­nin­gen ombord var vel­dig godt og alt fun­ger­te helt utmer­ket, og jeg tak­ker alle som har bidratt til det. Først og fremst Mario, kapt­ein og eier av seil­bå­ten Mean­der, og hans dyk­tig beset­ning. Jeg ser frem til å kom­me ombord igjen mot slut­ten av august!

Foto­gal­le­ri – Isfjor­den: Ymer­buk­ta & Coles­buk­ta, 17. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php