spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Med SY Arc­ti­ca II i Bil­lefjor­den

Med SY Arc­ti­ca II i Bil­lefjor­den

Vi lå ut på tur i går i Lon­gye­ar­by­en med seil­bå­ten Arc­ti­ca II. Og så langt har vi ikke vært mye lengre under­veis enn 30 timer, men det føles aller­e­de som om det had­de vært 3 døgn.

Med tan­ke på vær­mel­dinga var mine for­vent­nin­ger til den­ne førs­te dagen fak­tisk litt begren­set, men det gikk jo mye bed­re enn jeg had­de tenkt. Det var vel en god bes­lut­ning å begyn­ne turen i Bil­lefjor­den. Etter en tur inn til Nor­dens­ki­öld­breen – som har truk­ket seg vold­somt til­ba­ke, men det er fort­satt en stor, impon­e­ren­de isb­re – fant vi turens førs­te isbjørn rett etter den førs­te fro­kos­ten. For en fan­tas­tisk opp­le­vel­se! Bjør­nen var full­sten­dig avs­lap­pet og vi kun­ne nyte en helt unik opp­le­vel­se.

For den førs­te turen i land valg­te vi en rute fra Nor­dens­ki­öld­breens more­ne­lands­kap langs en elv med kull­fløtser fra kar­bon­ti­den til den gam­le kull­gru­ve­bo­set­ning Bruce­by­en.

Det tok gans­ke mye tid å sei­le søro­ver i Bil­lefjor­den. Alt­for man­ge hva­ler 🙂

Det ble en ilands­tig­ning til i dag, ved Svenske­hu­set. Et vak­kert sted med mye spen­nen­de og dra­ma­tisk his­to­rie.

Gal­ler – I Bil­lefjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.08.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php