spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Recher­chefjor­den

Recher­chefjor­den

Det blås­te fort­satt over­alt hvor den øst­li­ge vin­den kun­ne blå­se gjen­nom, og der­med var Recher­chefjor­den et natur­lig valg. Her lå for­hol­de­ne til ret­te for å begyn­ne med en liten kveld­stur. Vak­ker tun­dra og til­knyt­tet dyre­liv og mye lokal­his­to­rie.

Dagen deret­ter var det vel­dig vak­kert med sol­skinn og blå him­mel. En klar oppford­ring til å dra på fot­tur, noe som vi gjor­de i Cham­ber­lind­a­len og på Obser­va­to­rief­jel­let.

Et besøk til Recher­che­breen måte vi avbry­te gans­ke tid­lig for­di tåka kom sigen­de inn med stor has­ti­ghet slik som den gjer­ne gjør. Med ver­den bak et grått for­h­eng var det bare å sei­le nord­o­ver, mot Isfjor­den.

Foto­gal­le­ri – I Recher­chefjor­den, 15.-16. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php