spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Sval­bard-blog­gen 2020: Sas­sen­fjor­den

Sval­bard-blog­gen 2020: Sas­sen­fjor­den

Sval­bard-seson­gen 2020, slik som vi kjen­ner den, gikk stort sett rett i vasken. Men isteden­for å hyle og jam­re er jeg hel­ler glad for at det uan­sett ble noen fine Sval­bard-opp­le­vel­ser. Litt anner­le­des, men fint. Båten var litt mind­re enn det som vi ellers plei­er å bru­ke, og ture­ne gikk ikke til Nord­aus­t­lan­det og Edgeøya, men til vak­re steder i Isfjor­den.

Så her er den førs­te blog­gen i en liten serie fra som­merens turer. Noen fer­s­ke Sval­bard­bil­der … vi begy­n­ner med en zodiac­tur inno­ver Sas­sen­fjor­den. Vak­kert lands­kap, still­het, nysgjer­ri­ge Sval­bard­rein, bloms­ter – inklu­dert noen av de mer sjeld­ne som øster­surt og polar­flokk og fos­si­ler som mus­lin­ger og ammo­nit­ter fra jurati­den. Og det hele kryd­dret med mye tid og fin­vær. Hva ellers skul­le man øns­ke seg 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php