spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Lon­gye­ar­by­en-Bohe­man­nes­et – 04. august 2019

Lon­gye­ar­by­en-Bohe­man­nes­et – 04. august 2019

Nok en gang: vel­kom­men ombord! Igjen skal vi set­te seil og leg­ge kur­sen mot man­ge spen­nen­de steder her på Sval­bard. Vi er på SY Arc­ti­ca II, et fint ekspe­dis­jons­skip, med god plass til alle de 12 men­nes­kene som er ombord – inklu­dert beset­nin­gen. Det­te er en fin begyn­nel­se med vak­kert vær og sol­skinn og blikk­stil­le sjø i Isfjor­den.

Vi benyt­ter helt klart anled­nin­gen til å gå i land aller­e­de nå, på den førs­te dagen. Og stedet er fak­tisk Bohe­man­nes­et: En vak­ker, spen­nen­de plass som lig­ger svært værut­satt til midt i Isfjor­den. Der­for hen­der det at fle­re år gå mel­lom 2 besøk. Men ikke den­ne gan­gen. Vi var jo fak­tisk har med Anti­gua i juli aller­e­de, for lett mer en 3 uker siden. Det er jo på en måte fint å begyn­ne den­ne turen hvor vi avs­lut­tet den sis­te. Og den­ne gan­gen er det fint og stil­le, uten vind, så vi kom­mer oss i land uten van­skel­i­ghe­ter og kan nyte stedets man­ge natur­skjønn­he­ter. Det var i Rijps­burg, ikke langt herif­ra at Søren Zacha­ri­as­sen, prøv­de seg på det som skul­le bli den førs­te kom­mer­si­el­le kull­drif­ten, men uten suk­sess.

Gal­le­ri – Lon­gye­ar­by­en-Bohe­man­nes­et – 04. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det ble gans­ke sent, så klok­ken var 1 om nat­ten før anke­ret gikk ned i Trygg­ham­na, slik at vi fikk hvi­le litt, hele gjen­gen.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php