spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Daud­manns­od­den-Ymer­buk­ta – 11. juli 2019

Daud­manns­od­den-Ymer­buk­ta – 11. juli 2019

Det­te er alle­re­de den sis­te dagen med ilands­tign­in­ger – utro­lig hvor fort tiden går! Vi kom nordover med god has­ti­ghet, så vi ankom Isfjor­den ganske tid­lig i mor­ges og vi kun­ne fort­set­te noen mil nordover i For­landsun­det (ingen pei­ling vi har fak­ti­sk seilt gjen­nom For­landsun­det under den­ne turen!?). Så gikk vi i land i en av de vak­re buk­tene på Spits­ber­gens ves­t­kyst. Etter en dag på havet var det bra å ta seg en tur igjen! Ved siden av tund­ra­ens man­ge bloms­ter, dyre­li­vet og det natur­s­kjøn­ne lands­ka­pet ellers fant vi en død hval på stran­da og en urtids­kreps (lepi­du­rus gla­cia­lis) i en av de man­ge inns­jøe­ne. Spen­nen­de!

Gal­le­ri – Daud­manns­od­den-Ymer­buk­ta – 11. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re gikk vi i land en gang til, for sis­te gang på den­ne turen. Val­get falt på Ymer­buk­ta, som er en meget vak­ker liten fjord på nordsi­den av Isfjor­den. Noen av oss fulg­te stran­da mot breen, mens and­re gikk over det svæ­re moren­e­lands­ka­pet for å nyte natu­ren og uts­ik­ten. Tid å si far­vel til Sval­bard – for den­ne gan­gen. Det var en meget flott tur, tusen takk til alle som var med!

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php