spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Daud­manns­od­den-Ymer­buk­ta – 11. juli 2019

Daud­manns­od­den-Ymer­buk­ta – 11. juli 2019

Det­te er aller­e­de den sis­te dagen med ilands­tign­in­ger – utro­lig hvor fort tiden går! Vi kom nord­o­ver med god has­ti­ghet, så vi ankom Isfjor­den gans­ke tid­lig i mor­ges og vi kun­ne fort­set­te noen mil nord­o­ver i For­lands­un­det (ingen pei­ling vi har fak­tisk seilt gjen­nom For­lands­un­det under den­ne turen!?). Så gikk vi i land i en av de vak­re buk­te­ne på Spits­ber­gens ves­t­kyst. Etter en dag på havet var det bra å ta seg en tur igjen! Ved siden av tun­draens man­ge blom­s­ter, dyre­li­vet og det natur­skjøn­ne lands­ka­pet ellers fant vi en død hval på stran­da og en urt­ids­kreps (lepi­du­rus gla­cia­lis) i en av de man­ge inns­jøe­ne. Spen­nen­de!

Gal­le­ri – Daud­manns­od­den-Ymer­buk­ta – 11. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re gikk vi i land en gang til, for sis­te gang på den­ne turen. Val­get falt på Ymer­buk­ta, som er en meget vak­ker liten fjord på nordsi­den av Isfjor­den. Noen av oss fulg­te stran­da mot breen, mens and­re gikk over det svæ­re more­ne­lands­ka­pet for å nyte natu­ren og utsik­ten. Tid å si far­vel til Sval­bard – for den­ne gan­gen. Det var en meget flott tur, tusen takk til alle som var med!

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php