spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ny Sval­bard­mel­ding

Ny Sval­bard­mel­ding

Reg­je­ri­n­gen kom med en ny Sval­bard­mel­ding i dag, pre­sen­tert av jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Mehl i Lon­gye­ar­by­en. Det er den Sval­bard­mel­din­gen førs­te siden 2016.

Den inklu­de­rer man­ge mål og til­tak. Lon­gye­ar­by­en skal styr­kes som attrak­tivt sted for nor­ske fami­lier. Reg­je­ri­n­gen vil få bed­re kon­troll over kri­tisk infra­struk­tur, blant annet Lon­gye­ar­by­ens strøm­for­sy­ning. Det skal bli bed­re (men ikke nød­ven­dig­vis fle­re) lei­li­ghe­ter og arbeits­ta­ker­nes ret­ti­ghe­ter skal styr­kes. Et nytt «forsk­nings­kon­tor» skal eta­ble­res.

Fle­re detal­jer får bare ven­te en stund på den­ne siden. Vi for­lot Lon­gye­ar­by­en for noen timer siden med gode gam­le SV Anti­gua og vi ser frem til noen vak­re dager nord­vest på Spits­ber­gen. Det blir nok ikke man­ge opp­date­rin­ger her med tan­ke på nyhe­ter, men rei­se­blog­gen vil nok få noen nye inn­legg 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php