spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Fjell­rev­fød­sel på film

Fjell­rev­fød­sel på film

Norsk insti­tutt for natur­forsk­ning (NINA) fikk noen gans­ke utro­li­ge filmopp­tag ved å fil­me en fjell­rev­fød­sel i et kunst­ig hi på fast­lan­det. Det er en del av et pros­jekt som skal bidra til å øke fjell­rev­po­pu­las­jo­nen på fast­lan­det.

Trykk her for å åpne en kort video på You­tube som viser deler av fødse­len
samt kom­men­ta­rer.

Uto­ver det fin­ners det en live­stream fra hiet. Her er det bare å føl­ge med så len­ge det er action i hiet! 🦊🐱🐱🐱🤩

P.S. hvis lin­ken til livestream’en ikke fun­ge­rer prøv gjen­nom hjem­mesi­den til NINA. Det ser ut som om den forand­res av og til.

fjellrev, Ny-Ålesund

Fjell­rev ved Ny-Åle­sund, anta­ge­lig fra sam­me kull. Bil­det ble tatt en gang i august, fle­re måne­der etter fødse­len (sym­bol­bil­de).

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php