spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Reins­dyr med rabies ved Ny-Åle­sund

Reins­dyr med rabies ved Ny-Åle­sund

I nær­he­ten av Ny-Åle­sund ble muli­gens et reins­dyr med rabies obser­vert. Oppt­re­den var uvan­lig, med blant annet lam­mel­ser av bak­bei­ne­ne. Dyret ble sene­re søkt men ikke fun­net igjen, der­for kun­ne smit­ten hver­ken bekref­tes eller avkref­tes.

Svalbardrein, rabies

Rabies er far­lig for både dyr og men­nes­ker (sym­bol­bil­de).

Det skjer med mel­lom­rom av fle­re år at rabies kom­mer til Sval­bar, muli­gens med fjell­rev som vand­rer over store distan­ser over dri­vi­sen, muli­gens fra Russ­land. Sykdom­men kan ram­me for­skjel­li­ge dyre­ar­ter som fjell­rev, seler og hund men også men­nes­ker. Det frarå­des på det ster­kes­te å røre døde dyr.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php