spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen

Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen

Også i dag var det lite som gikk etter plan, men også i dag ble resul­ta­tet vel­dig bra. Det var tjukk tåke hele vei­en mot Brås­vell­breen, så å sei­le dit ville vært mye bort­kas­tet tid. Tid som vi da hel­ler bruk­te på å kom­me oss vide­re søro­ver, for den­ne vei­en må vi jo bare kom­me oss en gang uan­sett.

Vi had­de ikke reg­net med mye, men vi fikk fak­tisk gå i land hele to gan­ger den­ne dagen også. Det ble ikke noen lan­ge og store van­drin­ger, men spen­nen­de ilands­tig­ni­ger på steder som man ellers nep­pe får se i det hel­le tatt. Det er klart at man drar ikke på lang­tur på en øy som Kie­per­tøya når det er tåke i områ­det og den nes­te isbjør­nen nep­pe er langt unna. Da er det bare å hol­de seg i nær­he­ten av lett­bå­te­ne som lig­ger klar til avgang til enhver tid det skul­le bli nød­ven­dig. Men det er jo mye vak­kert og spen­nen­de på en liten hal­vøy på en sånn øy som den­ne. Det er er en del dra­ma­tikk i Kie­per­tøya in his­to­rie (trykk her for å se fle­re bil­der og for å lese mer om øya).

Sene­re fikk vi fak­tisk også gå en tur på Kapp Zie­hen. Noen som vet hvor Kapp Zie­hen er? Jo, på nor­døst­siden av Barent­søya. Lik­e­vel er lands­ka­pet der ikke helt som på Barent­søya og Edgeøya ellers. Det ligner mer på polarør­ken­lands­ka­pet på sør­si­den av Nord­aus­t­lan­det, som i Vibe­buk­ta. Og det er ingen til­fel­let det hel­ler, det har med geo­lo­gien å gjø­re.

Bil­de­gal­le­ri – Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen, 12. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php