spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → I Wahl­enberg­fjor­den

I Wahl­enberg­fjor­den

For en dag! Utro­lig!

Det var fak­tisk ingen­ting som gikk etter plan.

Vi begyn­te dagen med en solid fot­tur på Idun­nes­et, en liten hal­vøy i Wahl­enberg­fjor­den. Idun­nes­et er del­vis omkran­set av store bre­er, deler av Ves­t­fon­na. Et utro­lig vak­kert og impon­e­ren­de pan­ora­ma. Og det had­de fak­tisk ikke vært tan­ken å dra den­ne vei­en, det skjed­de bare på en måte. Is og vær, som så ofte i isha­vet.

Sene­re sat­te vi kur­sen mot Pal­an­der­buk­ta, men dit skul­le vi aldri nå. Det var to isbjør­ner – en mor med en and­reår­sun­ge – som krys­set vei­en vår. Det var akku­rat det de gjor­de, de bare tok seg fork­jørs­ret­ten og lå seg rett foran oss (vi had­de selv­føl­ge­lig stan­set båten full­sten­dig). De bryd­de seg lite om oss og kos­te seg tyde­lig­vis i van­net.

Det ble helt klart gode mate­ria­ler til den nye Sval­bard-kalen­de­r­en 2024 som vi snart skal få på plass eller et bil­de med en Spits­ber­gen-driv­ve­d­ram­me.

Bil­de­gal­le­ri – I Wahl­enberg­fjor­den, 10. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php