spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker

Ande­nes

En litt grå og våt lør­d­ag mor­gen i Ande­nes pro­vo­se­rer muli­gens ikke ver­dens størs­te foss av adre­na­lin, men det er all­tid hyg­ge­lig med en liten spa­ser­tur i byen. Og ende­lig fikk jeg besøke det vak­re og spen­nen­de lil­le Polar­mu­seet, hvor man kan beund­re relik­vier ette Sval­bard­le­gen­der som Hil­mar Nøis. Fan­tas­tisk!

Etter­mid­da­gen var like grå og våt, og der­med bes­lut­tet vi at det var en god anled­ning å kom­me seg søro­ver, mot Lofo­ten.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.04.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php