spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Finn­kro­ken og Trom­sø

Finn­kro­ken og Trom­sø

Finn­kro­ken var en vik­tig han­dels­plass i tusen­vis av år. I dag er det entus­i­as­ter av den loka­le his­to­ri­en som tar vare på stedet, og et besøk der føles nes­ten litt som en liten rei­se til­ba­ke i tiden. Den lil­le gjen­gen der er utro­lig, de fortel­ler his­to­rie­ne sine med fan­tas­tisk entus­i­as­me.

Sene­re ble det et besøk i Trom­sø. Den store byen var en gans­ke kraft­ig kon­trast sam­men­li­gnet med det vi fikk opple­ve de sis­te dage­ne.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.04.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php