spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Lon­gye­ar­by­en skal ha fær­re inn­byg­ge­re men fle­re nord­menn

Lon­gye­ar­by­en skal ha fær­re inn­byg­ge­re men fle­re nord­menn

Det var vel­dig åpne ord som kom fra reg­je­ri­n­gen iføl­ge NRK: Lon­gye­ar­by­en skal ha et mind­re antall inn­byg­ge­re, men en høye­re andel av dem skal være nord­menn.

Longyearbyen: en norsk bosetning

Lon­gye­ar­by­en (bil­det: 17. mai) er en vel­dig norsk liten by, uan­sett den gans­ke internas­jo­na­le sam­men­set­nin­gen av popu­las­jo­nen. Det er få om noen i det hele tatt som vil set­te spørs­mål på det – untatt kan­skje sel­ve reg­je­ri­n­gen, som ser behov for å øke andelen av nord­menn blant inn­byg­ger­ne. For å opp­nå det­te har reg­je­ri­n­gen aller­e­de tatt en del omstridte bes­lut­nin­ger som utlen­din­ger i Lon­gye­ar­by­en opp­le­ver som dis­kri­mi­ne­ren­de, som å ta fra dem den loka­le val­gret­ten.

«Fol­ke­tal­let på øygrup­pen er for høyt, og kan ikke vok­se mer og befol­knin­gen må ha et høye­re inns­lag av nor­ske stats­bor­ge­re», det er hvor­dan reg­je­ri­n­gen bes­kri­ver målet, som NRK skri­ver. Nøye­re sagt, er det stats­se­kre­tær i jus­tis­de­par­te­mentet John-Erik Vika (Sp) som skal ha sagt det­te.

Uten­lands­ke stats­bor­ge­re som bor i Lon­gye­ar­by­en har i de sis­te åre­ne opp­levd fle­re av reg­je­ri­n­gens til­tak som dis­kri­mer­en­de. Bes­lut­nin­gen å nek­te utlen­din­ger den loka­le val­gret­ten, noe som de had­de hatt fra 2000 og frem til 2022, er bare ett eks­em­pel for rele­van­te til­tak i den­ne sam­men­hen­gen, men uten tvil et fremt­re­den­de eks­em­pel.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.03.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php