spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Seil­båt Noor­der­licht på grunn i Trøn­de­lag, fly­ten­de igjen

Seil­båt Noor­der­licht på grunn i Trøn­de­lag, fly­ten­de igjen

Det var tid­lig på tors­dag mor­gen når seilski­pet Noor­der­licht gikk på grunn ved Rug­hol­men i Trøn­de­lag. Men­nes­ker ble ikke skadd.

Seilskip Noorderlicht

SV Noor­der­licht (til venst­re) i Lon­gye­ar­by­en (2022).

Det var 26 per­soner ombord, blant dem en grup­pe barn. 24 per­soner ble snart eva­kuert uten dra­ma­tikk. Kap­tain og mas­ki­nist ble ombord, med red­nings­styr­ker i nær­he­ten. Etter en stund fikk de ski­pet fly­ten­de fritt igjen og kun­ne sei­le det til hav­na i Lauvs­nes for egen mas­kin. Even­tu­el­le ska­der ser der­med ut til å være små eller ikke eksis­ter­en­de, noe som også poli­tiet bekref­ter iføl­ge NRK.

Ski­pet vil nå sjek­kes før den even­tuelt kan fort­set­te å sei­le.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php