spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Utvi­delse av Nor­dens­kiöld Land nas­jo­nal­park

Utvi­delse av Nor­dens­kiöld Land nas­jo­nal­park

Nor­dens­kiöld Land nas­jo­nal­park lig­ger sør i Nor­dens­kiöld Land og omf­at­ter deler av ves­t­kys­ten og kys­ten på nordsi­den av Van Mijen­fjor­den. Myn­di­ghe­te­ne plan­leg­ger å utvi­de den­ne nas­jon­a­par­ken søro­ver slik at den omf­at­ter nes­ten hele Van Mijen­fjor­den og deler av Van Keu­len­fjor­den. Sør­si­den av sist­nevn­te lig­ger alle­re­de innen­for Sør Spits­ber­gen nas­jo­nal­park. Det vil­le i praks­is bety at hele sør­li­ge Spits­ber­gen fra Van Mijen­fjor­den til Sør­kap­pøya vil ha ver­ne­sta­tus som nas­jo­nal­park.

Nordenskiöld Land Nationalpark: geplante Ausweitung

Blå: den plan­lag­te utvi­del­sen av Nor­dens­kiöld Land nas­jo­nal­park.
Kart © Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Offent­lig høring

Pla­nen er for tiden under offent­lig høring. Berør­te par­ter er invi­tert til å sen­de inns­pill til Sys­sel­man­nen.

Inns­kren­k­nin­ger for snøs­ku­ter, nye fug­le­re­ser­va­ter

I sam­men­heng med den­ne utvi­del­sen for­ven­tes fle­re inns­kren­k­nin­ger for offent­lig tra­fikk i områ­det: moto­ri­sert tra­fikk – det vil si snøs­ku­ter – vil inns­kren­kes på isen i Van Mijen­fjor­den, sær­lig i Rin­ders­buk­ta og ved Akseløya. I til­legg inklu­de­rer pla­nen 3 nye fug­le­re­ser­va­ter. Som ellers ved fug­le­re­ser­va­ter må man her reg­ne med ferd­sels­for­bud i hek­ke­se­son­gen (15.5.-15.8.) inklu­dert far­van­net 300 ut fra kys­ten. Det vil etter pla­nen gjel­de Maria­hol­men sør for Akseløya, Ehol­men ved Fors­b­la­dod­den og Mid­ter­huks­let­ta.

Nordenskiöld Land nasjonal park: fuglereservat Midterhukssletta

Den utvi­de­de­te Nor­dens­kiöld Land nas­jo­nal­parken skal etter pla­nen inklu­de­re 3 nye fug­le­re­ser­va­ter, som her på Mid­ter­huks­s­let­ta.

Det er store kon­sen­tras­jo­ner av fug­ler, blant annet Ærfugl, hvit­kinn­gås og kort­nebb­gås, i dis­se områ­de­ne.

Deler av Sveagru­va skal unn­tas av den nye nas­jo­nal­parken. Store deler av den­ne tid­li­ge­re gru­ve­by­en ryd­des for tiden bort.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php