spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Den Ark­tis­ke Ons­da­gen: polar-fored­rag på net­tet begyn­ner nes­te uke

Den Ark­tis­ke Ons­da­gen: polar-fored­rag på net­tet begyn­ner nes­te uke

Nes­te uke set­ter vi, Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge, i gang med den «Ark­tis­ke Ons­da­gen»: 6 fored­rag hvor vi tar opp for­skjel­li­ge pola­re emner. På ons­dag, 13. janu­ar, rei­ser vi til Bjørnøya og Jan May­en. Og sene­re har Bir­git og jeg en del spen­nen­de emner fra even­tyr og rei­se til his­to­rie og mil­jø, og vi håper at dere kom­mer til å like dem.

Den Arktiske Onsdagen: polar-foredrag

Den Ark­tis­ke Ons­da­gen: polar-fored­rag på net­tet med Bir­git Lutz andog Rolf Stan­ge.

Fored­ra­ge­ne vil bli på tysk. Det er folk som besøker den­ne nor­ske siden som snak­ker, eller i det minds­te fors­tår, tysk, og der­for har jeg valgt å nev­ne det her. For vide­re opp­ly­s­nin­ger, venn­ligst besøk den tyske vers­jo­nen av det­te inn­leg­get ved å byt­te språk (trykk på sym­bo­let øverst på siden).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php