spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Bedø­vet isbjørn død: saken hen­lagt

Bedø­vet isbjørn død: saken hen­lagt

En isbjørn døde i sep­tem­ber under en bedø­vel­se i vitenska­pe­lig sam­men­heng i Aus­t­fjor­den. Bedø­vel­sen ble gjort ruti­ne­mes­sig av forske­re ved Nor­sk Polar­in­sti­tutt i sam­men­heng med isbjørn­forsk­ning.

Isbjørn hodeskalle

Livet er far­lig og det gjel­der også isbjørn. Til og med dru­k­ning under en bedø­vel­se i vitenska­pets tje­nes­te. Men vi vet ikke hva som skjed­de med den­ne stak­kars bam­sen.

Saken ble ruti­ne­mes­sig under­søkt av Sys­sel­man­nen som alle til­fel­ler hvor ver­ne­de dyr kom­mer til ska­de. Iføl­ge resul­ta­tet døde isbjør­nen mest sann­syn­lig av dru­k­ning «for­di den under bedøv­nin­gen og før vete­rinær kom til stedet, had­de hav­net med hodet i en grop med vann», som det heter i pres­se­mel­din­gen. Men en bevir­king av lege­mid­de­let Mede­to­mi­din som ble brukt for å bedø­ve bjør­nen kun­ne hel­ler ikke ute­luk­kes. En kom­bi­nasjon av beg­ge fak­to­rer er også mulig.

Sys­sel­man­nen ser ingen straff­ba­re for­hold og har ned­lagt saken.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.12.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php