spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ny side til hel­gen: Svenske­hu­set

Ny side til hel­gen: Svenske­hu­set

Vær­mel­dinga til hel­gen er ikke bare sol­skinn og uto­ver det­te har polarn­at­ta sen­ket seg over lan­dets nord­ligs­te deler, så det pas­ser kan­skje bra med litt lese­stoff til hel­gen. En god anled­ning til å ta en liten tur til Svenske­hu­set på Kapp Thord­sen: bygd i 1872, er Svenske­hu­set det elds­te huset som fort­satt står på Spits­ber­gen i dag. Opp­rin­ne­lig en sen­tral del av den svens­ke drøm­men om å eta­ble­re en kolo­ni på Spits­ber­gen, ble Svenske­hu­set så snart som den nes­te vin­te­ren sce­nen til en ishavs­dra­ma hvor 17 nor­ske ishavs­fa­re­re døde under omsten­di­ghe­ter som ble kart­lagt så sent som i 2008. Der­for er huset også kjent som spøkel­ses­hu­set.

Sene­re fulg­te to over­vint­rin­ger til, blant dem den svens­ke ekspe­dis­jo­nen under det førs­te internas­jo­na­le polå­ret i 1882-83. Blant del­ta­ker­ne var den unge og og den­ne gan­gen ukjen­te inge­niø­ren Salo­mon August Andrée.

Svenskehuset

Svenske­hu­set på Kapp Thord­sen: det elds­te huset på Spits­ber­gen og sce­ne til tra­ge­dier og berøm­te over­vint­rin­ger.
Det­te bil­det er bare et skjerm­bil­de – klikk her for å ta en tur til Svenske­hu­set.

Nå fin­nes det en hel liten side om Svenske­hu­set. Der kan du lese om his­to­ri­en og ta en full­sten­dig vir­tu­ell rund­tur i hele huset. Det fin­nes nå også en ny vers­jon av den­ne vir­tu­el­le turen som spil­ler auto­ma­tisk som en film – klikk her, og god fornøyel­se!

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.11.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php