spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ian R. Stone (1943-2020)

Ian R. Stone (1943-2020)

Ian R. Stone ble satt stor pris på som venn, kol­le­ga og polar­his­to­ri­ker av man­ge, inklu­dert under­teg­ne­de. Han dro på sin sis­te rei­se den 10. juli 2020. Noen lese­re vil min­nes ham som en bril­jant his­to­ri­ker og enes­tåen­de lek­tor på mind­re eks­pe­dis­jons­skip, som de rus­sis­ke ski­pe­ne sels­ka­pet Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons bruk­te i tid­li­ge­re år, og i sene­re år litt stør­re crui­se­skip, også i var­me­re far­vann – en opp­le­vel­se han ofte kun­ne dele med sin kone Olga. På en rek­ke rei­ser i Ark­tis og Ant­ark­tis had­de jeg anled­ning til å bli impo­nert av Ians omf­at­ten­de viten og erfa­ring, all­tid frem­ført med humor; han nøl­te ald­ri med å dele sine man­ge kunns­ka­per med en ung kol­le­ga.

Ian R. Stone (1943-2020)

Ian R. Stone (1943-2020), her i 2005 på Orca­das-stas­jo­nen på Sør-Ork­ney­øye­ne.

Ian var gen­tle­man og aka­de­mi­ker, en lærd på en klas­sisk måte: den omf­at­ten­de kunns­ka­pen om pola­re opp­dagel­ses­rei­ser (og mye annet) had­de han all­tid parat som det var, uten en kjapp kikk på Wiki­pe­dia eller and­re res­sur­ser. Han kun­ne det bare. Men han var også klar til å hånd­te­re en zodiac i bren­nin­gen eller en gret­ten isbjørn, om det treng­tes.

Det var bra å vite at der var noen som kun­ne gi et svar på eth­vert his­to­risk (eller annet) spørsmål, noe som jeg, også som forf­at­ter, ofte har benyt­tet meg av. Ian har all­tid vært moti­vert og kom­pe­tent til å hjel­pe. Jeg har man­ge gode min­ner om ham fra rei­se­ne som vi del­te.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php