spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Reg­je­rin­gen inn­fø­rer restriksjo­ner på crui­se­skip etter koro­na-utbrud­det på MS Roald Amund­sen

Reg­je­rin­gen inn­fø­rer restriksjo­ner på crui­se­skip etter koro­na-utbrud­det på MS Roald Amund­sen

Reg­je­rin­gen opp­ly­ser i en pres­se­mel­ding at Nor­ge forster­ker restriksjo­nene etter man­ge til­fel­ler av smit­te med koro­na-virus­et ombord Hur­tig­ru­tenski­pet MS Roald Amund­sen sis­te uke.

Hurtigrutenskip MS Spitsbergen i Longyearbyen

Hur­tig­ru­ten infor­mer­te pas­sas­je­rer og offent­li­ghe­ten med to dagers for­sin­kel­se over koro­na-smit­te­fel­ler på MS Roald Amund­sen.
Bil­det viser MS Spits­ber­gen i Lon­gye­ar­by­en.

Iføl­ge NRK infor­mer­te Hur­tig­ru­ten berør­te pas­sas­je­rer og offent­li­ghe­ten bare etter to dagers for­sin­kel­se om smit­teut­brud­det på MS Roald Amund­sen. Til tross for avta­ler med loka­le hel­se­myn­di­ghe­ter på ons­dag, ble offent­li­ghe­ten ikke infor­mert før fre­dag. Det kom­mer ikke som over­ras­kel­se at sels­ka­pet ser seg utsatt for kraf­tig kri­tikk etter hen­delsen.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php