spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Lokals­ty­r­e­valg i Lon­gye­ar­by­en

Lokals­ty­r­e­valg i Lon­gye­ar­by­en

På man­dag, 07. okto­ber ble lokals­ty­r­e­val­get avs­lut­tet i Lon­gye­ar­by­en. Stem­me­ne var stort sett fer­dig talt sam­me kvel­den.

Resul­ta­tet er forelø­pig, men stør­re foran­drin­ger for­ven­tes ikke. Arbei­der­par­tiet har fått flest stem­mer og får 5 repre­sen­tan­ter i lokals­ty­ret. Venst­re lig­ger ikke langt etter Ap og kan også stil­le med 5 repre­sen­tan­ter. Høy­re og Frems­kritts­par­tiet får 2 repre­sen­tan­ter hver og Mil­jø­par­tiet De Grøn­ne 1 repre­sen­tant. Resul­ta­tet er nok skuf­fen­de for sist­nevn­te, men det var da hel­ler ikke mye å høre fra De Grøn­ne under valg­kam­pen.

Arild Olsen fra Ap har vært lokals­ty­re­le­der siden 2015. Både Olsen og Ter­je Aune­vik (V) er aktu­el­le kan­di­da­ter som fremt­idig lokals­ty­re­le­der.

Valg­del­ta­kel­se lå på 61,7 %. Alle fast­bo­en­de er valg­ber­et­ti­ge­te etter en viss peri­ode som er avhen­ging av nas­jo­na­li­tet.

Lokalstyrvalg Longyearbyen

Lokals­ty­r­e­valg i Lon­gye­ar­by­en. Lokals­ty­ret møter i «Nærings­bygg­get» (til venst­re).

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php