spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Vikin­ge­bugt – 31. august 2019

Vikin­ge­bugt – 31. august 2019

Anke­ren gikk ned i går kveld i Vikin­ge­bug­ten. Det er aller­e­de et godt stykke inno­ver Score­s­by­sun­det, over 60 sjø­mil vest for Kap Brews­ter, men der ikke alt­for man­ge bruk­ba­re ank­rings­plas­ser på den­ne brat­te kyst­lin­jen. Det var fint å slå moto­ren av for førs­te gang siden vi seil­te fra Grims­ey for fire dager siden. Still­he­ten. Alle samt­idig sam­let om et bord for mid­da­gen. Kose­lig.

Etter en god natts søvn ville vi set­te i gang med den førs­te ilands­tign­in­gen i Grøn­land. Det tok litt tid å få gum­mi­bå­te­ne klar – på åpent hav er de all­tid godt sik­ret – og så … så vi en isbjørn vand­ren­de rundt langs kys­ten! Hvem skul­le ha tenkt det – isbjørn­ob­ser­vas­jo­ner er ikke noen dag­lig­dags sak i Grøn­land! Vi had­de net­to­pp snak­ket om isbjørn og den slags litt tid­li­ge­re i dag, i sam­men­h­eng med sik­ker­het og sån­ne ting, men det å fak­tisk få se en, her i Score­s­by­sund … som sagt, isbjør­ner er få og langt imel­lom i det­te områ­det.

Bam­sen fulg­te en skrå­ning for så å leg­ge seg ned og hvi­le litt på et snø­felt og så gikk den vide­re mot et stort more­neom­rå­de. Ikke akku­rat anled­ning til å ta impon­e­ren­de bil­der, men en spen­nen­de obser­vas­jon.

Gal­le­ri – Vikin­ge­bugt – 31. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Vi måt­te helt klart jus­te­re våre pla­ner litt og flyt­tet den lil­le turen vi øns­ket oss til en liten øy, litt bor­te fra bjør­nen. Sett på avstand skul­le en nep­pe for­ven­te mer enn stein på den­ne lil­le hol­men, men så snart en tar en nær­me­re titt viser slike øyer seg jo gjer­ne å være ret­te skat­te­kis­ter av ark­tisk natur. Per­fek­te basaltsøy­ler og utro­li­ge far­ger i den høst­li­ge tun­draen som Sval­bard rett og slett ikke har, i hvert fall ikke på det­te nivået. Lys­en­de gul og røde far­ger, til og med på en grå dag som i dag.

Og dis­se omgi­vel­se­ne. Stykker av breis dri­ver rundt over­alt. Store isbre­er i bak­grun­nen, store fjell på alle sider rundt fjor­den.

Nå er vi på vei ves­to­ver, dypere inno­ver Score­s­by­sun­det.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php