spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Dan­mark­st­re­det – 28. august 2019

Dan­mark­st­re­det – 28. august 2019

Iføl­ge vær­mel­din­gen skul­le i dag bli dagen for å set­te i gang med kry­s­nin­gen av Dan­mark­st­re­det mel­lom Island og Grøn­land. Så etter en tid­lig fro­kost sat­te vi i gang og seil­te ut av den lil­le hav­nen på Grims­ey, som snart fors­vant i det lave sky­dek­ket bak oss.
 

Gal­le­ri – Dan­mark­st­re­det – 28. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Vi holdt kur­sen så høyt mot vin­den som mulig, noe som betyd­de at vi fulg­te en ret­ning av 320° over grunn, mot Blos­se­ville Kys­ten sør for Score­s­by­sund. Vi had­de en nord­lig vind, styr­ke 4-5, av og til kan­skje opp mot 6 på Beau­fort-ska­l­aen, og kun­ne hol­de en god has­ti­ghet mel­lom 7-8 knopp. Ikke dår­li­ge for­hold! Lik­e­vel noe som gjor­de at de som ikke var vant til slikt snart trakk seg til­ba­ke til køyene. Res­ten av oss gikk i skift ved roret og holdt båten på kurs, noe som all­tid hjel­per med å la time­ne gå ras­ke­re. Slikt gikk det time etter time, med litt regn her og der, en hori­sont bak den and­re og en gang vil nok Grøn­land duk­ke opp etter en av dem!

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php