spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Grims­ey – 27. august 2019

Grims­ey – 27. august 2019

I dag har vi vært på Grims­ey for å gi stor­men mel­lom Island og Grøn­land litt tid til å løye av. Men Grims­ey er da også en vel­dig vak­ker øy og man kan abso­lutt bru­ke en dag her. Øya er den bebod­de delen av Island som lig­ger lengst mot nord. Ellers er det bare Kol­bein­sey som lig­ger enda len­ger nord, men det er jo bare en hol­me. Grims­ey lig­ger rett på polar­sir­kelen. Det står en slags monu­ment ved siden av den lil­le fly­plas­sen for å mar­ke­re dens posis­jon. Polar­sir­kelen har fak­tisk flyt­tet seg litt nord­o­ver siden det ble byggd, så det kom en ny monu­ment i 2017 i form av en stor kule av beton som kan flyt­tes nord­o­ver etter behov. Det er fort­satt fle­re hundre meter igjen mel­lom kulen og nordspis­sen av øya, så det bør hol­de i noen år fre­mo­ver.

Det er tusen­vis av rød­nebb­ter­ner som sit­ter på den lil­le fly­plas­sens rul­le­ba­ne og nyter livet og sola, så de må skrem­mes bort med bil før det lil­le fly­et kan lan­de som for­bin­der Grims­ey med fast­lan­det. Til­fel­dig­vis er vi på plass når det­te lil­le spek­ta­ke­let skjer.

Gal­le­ri – Grims­ey – 27. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det sit­ter fort­satt hav­hes­ter og noen krykkjer på klip­pene. Lun­de­fug­le­ne og lom­vie­ne er aller­e­de dratt bort.

Frisk, kort­reist fisk til lunsj i den lil­le restau­rant­en ved hav­na. Nyde­lig.

Frisk, kort­reist fisk til mid­dag omboard. Nyde­lig.

Nå har vi nok prøvd alle tur­stier her på øya. Så i mor­gen kan vi fort­set­te mot Grøn­land 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php