spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Reket­rå­le­ren North­gui­der som grunn­s­tøt­te ved Spar­ren­e­set sør for Murch­ison­fjor­den på Nord­aus­t­lan­det lig­ger fort­satt på grunn tett inn på fjæra. Vra­ket skal nå fjer­nes.

Nå er fle­re spe­si­alskip i områ­det og de har begynt med den­ne kre­ven­de operas­jo­nen. Sjøom­rå­det rundt vra­ket er stengt for offent­lig tra­fikk innen­for en sjø­mil fra kys­ten.

Bergung Krabbentrawler Northguider

Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Manns­ka­pet på North­gui­der gjen­nom­gikk noen dra­ma­tis­ke timer etter at trå­le­ren had­de gått på grunn, men alle ble ber­get i godt behold tak­ket være inn­sat­sen til manns­ka­pe­ne på de to red­nings­he­li­koptre­ne som kom fra Lon­gye­ar­by­en. Nå får man håpe at arbei­det med å fjer­ne vra­ket går like bra.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php