spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Reke­trå­le­ren Nor­th­gui­der skal nå fje­r­nes

Reke­trå­le­ren Nor­th­gui­der skal nå fje­r­nes

Reke­trå­le­ren Nor­th­gui­der som grunn­s­tøt­te ved Spar­ren­e­set sør for Murchi­son­fjor­den på Nord­aus­t­lan­det lig­ger fort­satt på grunn tett inn på fjæ­ra. Vra­ket skal nå fje­r­nes.

Nå er fle­re spe­si­alskip i områ­det og de har begy­nt med den­ne kre­ven­de ope­ras­jo­nen. Sjøom­rå­det rundt vra­ket er stengt for offent­lig tra­fikk innen­for en sjø­mil fra kys­ten.

Bergung Krabbentrawler Northguider

Reke­trå­le­ren Nor­th­gui­der skal nå fje­r­nes

Manns­ka­pet på Nor­th­gui­der gjen­nom­gikk noen dra­ma­ti­s­ke timer etter at trå­le­ren had­de gått på grunn, men alle ble ber­get i godt behold tak­ket være inn­sa­tsen til manns­ka­pe­ne på de to red­nings­he­li­ko­ptre­ne som kom fra Lon­gye­ar­by­en. Nå får man håpe at arbei­det med å fje­r­ne vra­ket går like bra.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php