spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard skjæ­ref­jøl på lager igjen

Sval­bard skjæ­ref­jøl på lager igjen

Våre flot­te Sval­bard skjæ­ref­jøl er på lager igjen. Et lite antall fant vei­en fra verks­teded i Lon­gye­ar­by­en til for­sen­del­ses­av­de­lin­gen til web­bu­tik­ken vår.

Svalbard skjærefjøl

Sval­bard skjæ­ref­jøl fra Lon­gye­ar­by­en, i Lon­gye­ar­by­en.

Skjæ­ref­jø­le­ne er lagd av robust eikt­re på verks­tedet til Wolf­gang Zach i Lon­gye­ar­by­en. De for­skjel­li­ge sor­tene er inspi­rert av for­skjel­li­ge ark­tis­ke dyre­ar­ter: det fin­nes en isbjørn (selv­føl­ge­lig!), en hval­ross, Sval­bar­d­rein, hval og stor­kob­be. Den sis­te dyre­ar­ten som kom­plet­ter­te sam­lin­gen er fjell­re­ven, som kan kjø­pes her for førs­te gang uten­for Lon­gye­ar­by­en. Og selv­føl­ge­lig fin­nes det den sor­ten med Sval­bard­kar­tet – min favo­ritt, jeg er da geo­graf!

Svalbard skjærefjøl

Sval­bard skjæ­ref­jøl Lon­gye­ar­by­en: den hele sam­lin­gen.
Må man bare ha! 🙂

Mer informas­jon fin­ner du på nett­bu­tik­ken vår.

Skjæ­ref­jø­le­ne våre på en liten visitt til Advent­da­len 😉

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Skjæ­ref­jø­le­ne våre på en liten visitt til Lon­gye­ar­by­en 😉

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php