spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Nord­aus­t­land – 12 August 2019

Nord­aus­t­land – 12 August 2019

Lagu­nen Cla­ra­vå­gen på ves­t­siden av Nord­aus­t­lan­det, nord i Hin­lo­pen, er helt sik­kert en plass hvor en liten båt kan ank­re opp og lig­ge i fred og ensom­het: Far­van­net både uten­for og innen­for Cla­ra­vå­gen er dår­lig kart­lagt og har en del skjær og grun­ner, inn­gan­gen er trang og tide­vann­strøm­men sterk. Helt per­fekt for oss på Arc­ti­ca II.

Lan­det er kar­rig og goldt, og per­ma­fros­ten har satt sitt preg her. Det er iskil-poly­go­ner som ser ut som om kjem­per har skjært dem inn i jor­do­ver­fla­ten med gigan­tis­ke økser. Et fasci­ne­ren­de lands­kap! Været bidrar til den høyark­tis­ke stem­nin­gen, det er grått og kaldt, med vind og snø­fall.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­land – 12 August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re kikket vi på den gam­le forsking­s­s­tas­jo­nen Kinn­vi­ka i Murch­ison­fjor­den.

På vei­en vide­re søro­ver pass­erte vi Spar­ren­e­set, hvor trå­le­ren North­gui­der fort­satt lig­ger på grun­nen, rett ved fjæra.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php