spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Aava­t­s­mark­breen – Ny-Åle­sund – 06. august 2019

Aava­t­s­mark­breen – Ny-Åle­sund – 06. august 2019

Vi fort­set­ter turen nordover gjen­nom For­landsun­det og går i land i Horn­bæk­buk­ta for å ta en fot­tur til den mek­ti­ge Aava­t­s­mark­breen. Her befin­ner vi oss igjen i et kar­rig men impo­ne­ren­de istids­lands­kap. Det er man­ge fotav­trykk igjen etter isbjør­ner og man­ge stykker breis på stran­da, smel­tevanns­bek­ker som vi må vade gjen­nom, og så selvføl­ge­lig sel­ve isbreen med sin store, impo­ne­ren­de bre­front. Rett ved siden av breen fos­ser mek­ti­ge smel­tevann­sel­ver over stei­n­over­fla­ter og gjen­nom more­neom­rå­der. Et vel­dig impo­ne­ren­de og spen­nen­de lands­kap!

Sene­re drar vi vide­re nordover gjen­nom For­landsun­det. Sei­la­sen er litt „tur­bu­lent“ til vi sty­rer inn i Kongsfjor­den.

Gal­le­ri – Aava­t­s­mark­breen – Ny-Åle­sund – 06. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Når vi spa­se­rer gjen­nom Ny-Åle­sund om kvel­den, Sval­va­rds nord­ligs­te boset­ting, tit­ter solen fram igjen og sen­der vak­kert kvelds­lys over det for­t­ryl­len­de lands­ka­pet med fjell og bre­er.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php