spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Aava­ts­mark­breen – Ny-Åle­sund – 06. august 2019

Aava­ts­mark­breen – Ny-Åle­sund – 06. august 2019

Vi fort­set­ter turen nord­o­ver gjen­nom For­lands­un­det og går i land i Horn­bæk­buk­ta for å ta en fot­tur til den mek­ti­ge Aava­ts­mark­breen. Her befin­ner vi oss igjen i et kar­rig men impon­e­ren­de istids­lands­kap. Det er man­ge fotav­trykk igjen etter isbjør­ner og man­ge stykker breis på stran­da, smel­tevanns­bek­ker som vi må vade gjen­nom, og så selv­føl­ge­lig sel­ve isbreen med sin store, impon­e­ren­de bre­front. Rett ved siden av breen fos­ser mek­ti­ge smel­tevann­sel­ver over stein­over­fla­ter og gjen­nom more­neom­rå­der. Et vel­dig impon­e­ren­de og spen­nen­de lands­kap!

Sene­re drar vi vide­re nord­o­ver gjen­nom For­lands­un­det. Seil­a­sen er litt „tur­bu­lent“ til vi sty­rer inn i Kongsfjor­den.

Gal­le­ri – Aava­ts­mark­breen – Ny-Åle­sund – 06. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Når vi spa­se­rer gjen­nom Ny-Åle­sund om kvel­den, Sval­vards nord­ligs­te boset­ting, tit­ter solen fram igjen og sen­der vak­kert kveldslys over det fort­ryl­len­de lands­ka­pet med fjell og bre­er.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php