spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → For­lands­und – 05. juli 2019

For­lands­und – 05. juli 2019

Det er ikke van­lig å besøke det sam­me stedet to gan­ger under én tur. Men i dag var vi til­ba­ke ved Sar­stan­gen. Her begyn­te det hele, lik­som for to måne­der siden … den­ne gan­gen had­de vi to isbjør­ner her. Det var jo helt fan­tas­tisk i seg selv, men samt­idig var det selv­føl­ge­lig ikke mulig å besøke hval­ros­se­ne. Men det fikk vi gjø­re i dag.

Gal­le­ri – For­lands­und – 05. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I til­legg tok vi anled­nin­gen til å pluk­ke en del plast­søp­pel på stran­den. Det er så utro­lig mye av den­ne dr!//en i natu­ren på Sval­bard. Nå er det i hvert fall litt mind­re enn før.

Sene­re kas­tet vi anke­ren i Sel­vå­gen på Prins Karls For­land. Med noen regn­drå­per nå og da, men ikke noe far­lig. Det var en flott stem­ning med skyene, vel­dig stil­le og fre­de­lig. Nes­ten litt melan­kol­sk. Vi del­te opp i grup­per og gjor­de noen fine turer i slettel­an­det og opp på noen hau­ger for å nyte utsik­ten.

Også her i Sel­vå­gen fors­vant fle­re svæ­re fis­ke­garn under opp­hol­det vårt. Det begyn­ner å bli fullt på decket på Anti­gua.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php