spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Nord­lys: seson­gens sis­te?

Nord­lys: seson­gens sis­te?

Dage­ne blir lengre i Ark­tis, og tiden flyr bare! Nå har vi aller­e­de lagt årets vår­jam­døgn bak oss. Da går jor­dens ekva­tor­f­la­te gjen­nom solens sen­trum. Det skjed­de for­res­ten på ons­dag (20. mars) kl. 22.58, i til­fel­le det var noen som gikk glipp av den­ne hen­dels­en 🙂 fra nå av er dage­ne lengre enn net­tene på nord­halv­ku­len, og jo len­ger nord du er jo mer lys og jo mind­re mør­ke får du.

Det betyr at nord­lys­se­son­gen på Sval­bard er snart over nå. På lør­d­ag (16.3.) had­de vi enda en fan­tas­tisk auro­ra-fore­stil­ling på den ellers mør­ke natt­him­melen. Et fasci­ne­ren­de skues­pill, intens og raskt.

Nordlys nær Longyearbyen

Auroa bora­lis over Ope­raf­jel­let.
Nord­lys­se­son­gen på Sval­bard er snart over.

Det­te nord­ly­set var defi­ni­tivt langt over gjen­noms­nitt! Jeg har prøvd å ta bil­der ved å bru­ke så kort luk­kert­id som mulig. Den var helt nede til 0,3 sekun­der og til og med det­te var kan­skje litt for langt for å få de fili­gra­ne, men liv­li­ge struk­tu­rene på sen­so­ren med alle detail­jer (trykk her for mer info om nord­lys og hvor­dan å ta bil­der av dem).

Aureol (eller dom) av nordlys over Adventdalen

Aureol (eller dom) av nord­lys over Advent­da­len.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php