spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17. sep­tem­ber 2023

Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17. sep­tem­ber 2023

Isbjørn­ob­ser­vas­jo­nen på Wahl­ber­gøya i går var en så vak­ker opp­le­vel­se at vi prøv­de den sam­me plas­sen en gang til i mor­ges. Og det gikk enda bed­re. Timin­gen var helt per­fekt, og det ble en utro­lig fin opp­le­vel­se.

I mel­lomt­iden har vin­te­ren kom­met til dis­se bred­de­gra­de­ne. Det er en god del snø både i ter­ren­get og i luf­ten. I luf­ten var det fak­tisk så mye at vi måt­te pluk­ke det rik­ti­ge øye­b­lik­ket nøye for å gå en liten spa­ser­tur på Smit­tøya for å kun­ne se hva som skjer rundt omkring oss.

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17 sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det var ikke så mye som skjed­de rundt omkring oss ved Alkef­jel­let, i hvert fall med tan­ke på polar­lom­vier. De har jo dratt sin vei som man kun­ne for­ven­te. Men den brat­te fjell­klip­pen er utro­lig impon­e­ren­de til og med uten lom­vie­ne. Og det var fort­satt en god del måker og de kan jo også være gans­ke spen­nen­de å se på.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.09.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php